Tagged: chương 48

Siêu sao – Chương 47+48 12

Siêu sao – Chương 47+48

Edit: Huyết Vũ.   Đệ tứ thập thất chương: Lời mời của Khải.   “Chủ nhiệm, kỳ 《 tình nhân trong mộng 》lần này đã chọn được người, anh xem qua một chút.” Trong...