Trái chủ hãn phu – Chương 51+52

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 51: kết thân. Hai tên đàn ông nắm tay nhau, kỳ quái biết bao. Ngu Tư Ngôn cũng chỉ là túm một cái, lôi Hạng Tường ra khỏi phòng liền...