khuynh tẫn triền miên – chương 89+90

Chương 89: Lần đầu rời phủ.   Liên Phù sau khi tới Tần gia, tâm tình Vân Khuynh càng lúc càng tồi tệ. Vốn có, y có thể yên lặng làm biếng ngủ nướng,...