khuynh tẫn triền miên – chương 95+96

Chương 95: Vật phi nhân phi.   “Ta. . .” Lời Tần Vô Phong nói, khiến mặt trái tâm tình của Tần Vô Song vẫn bị áp lực chậm rãi tăng trở lại. Tần...