Toái Phong Thiên – Đệ lục chương

Đệ lục chương – Hoài nghi   “……” Đỗ Phong đi qua chỗ giá sách cao, lẳng lặng nghe. Trong lòng tự nhiên tràn đầy hoài nghi. Cư Hàn Ngự (Đỗ Vũ) nói, tối...