Toái Phong Thiên – Đệ tam thập ngũ chương

Đệ tam thập ngũ chương – Vườn không nhà trống Ngựa của Sa Trầm Thanh không biết bị cái gì hù dọa,  tiến về phía trước hai bước bỗng nhiên lại hoảng sợ,” Hu–!”...