Tagged: Đông Phương Bất Bại

[Đoản Văn – ĐPBB đồng nhân] Hái Hoa Tặc – Chương 3+4 1

[Đoản Văn – ĐPBB đồng nhân] Hái Hoa Tặc – Chương 3+4

Edit: Robin♥ 3.Dịu dàng khuyên nhủ giai nhân Đông Phương Bất Bại trở về phòng, mới nhớ đến ước định với hái hoa tặc kia. Chợt nghĩ đến mình lại đi tin tưởng một...