Chúc các tử sĩ thi hok kỳ tốt!!!!

Bộ ảnh nì ta dành cho các pé đi THK, chúc các pé thi tốt a!!! Khụ khụ, chiều ni ta sẽ đi ăn sn bạn – lẩu a lẩu – cộng thêm đi...