siêu sao -q2- chương 15

Edit: Huyết Vũ Đệ thập ngũ chương: Cơ duyên.   Hollywood chỉ cần dùng ba chữ để hình dung: Vòng danh lợi.   Mà muốn đánh giá một minh tinh có thành công hay...