Tagged: Ngụy Quang Hàn

khuynh tẫn triền miên – chương 133+134 0

khuynh tẫn triền miên – chương 133+134

Edit: Huyết Vũ Chương 133: thanh âm ấn tượng.   “Được rồi, đại ca. . .” Trải qua chuyện uống thuốc vừa rồi, Vân Khuynh phiền muộn đều bị Tần Vô Phong xóa sạch,...

khuynh tẫn triền miên – chương 97+98 0

khuynh tẫn triền miên – chương 97+98

Chương 97: Sinh tử hai đường.   Hắc bào tế tự Ám Dạ chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Vân Khuynh. “Ngươi là người của Tần phủ? ? ?” Vân Khuynh...