Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 32+PN (hoàn)

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 32 Binh sĩ xung quanh sợ bị ngựa đá trúng, có phần hơi tản ra. Trong bao vây xuất hiện kẽ hở. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tông Thế Công...