Tagged: q2

siêu sao -q2- chương 15 0

siêu sao -q2- chương 15

Edit: Huyết Vũ Đệ thập ngũ chương: Cơ duyên.   Hollywood chỉ cần dùng ba chữ để hình dung: Vòng danh lợi.   Mà muốn đánh giá một minh tinh có thành công hay...

Siêu sao -q2- chương 6 0

Siêu sao -q2- chương 6

Edit: Huyết Vũ. Sr mn, vì sáng hôm trc ta đi thi Tiếng Anh nên tối không dịch truyện dc ( quên hỏng thông báo trc =..= ), đến tối hôm sau lại lăn...