Tagged: SasuNaru

[SasuNaru Long fic] Không giới hạn – Prologue 0

[SasuNaru Long fic] Không giới hạn – Prologue

[Long fic] Không giới hạn. Author: Minh Tiêu (chick chan) Disclaimer: Tất cả đều thuộc về kishi sensei (trừ tâm hồn họ) Pairing: Sasunaru/Sainaru Rating: T Warning: SA, Sumary: Thiên thần và ác thần...