BÁI THÁC LIỄU, TIỂU BẠCH – CHƯƠNG 10

Edit: Robin♥ Bái thác liễu, Tiểu Bạch! —— thần giới thiên 10. Thuấn gian ngõa giải (Nháy mắt tan rã) Không hiểu trong thời gian ta còn đang ‘chết máy’ đã xảy ra cái chuyện kinh...