Tagged: Tần Vô Song

khuynh tẫn triền miên – chương 133+134 0

khuynh tẫn triền miên – chương 133+134

Edit: Huyết Vũ Chương 133: thanh âm ấn tượng.   “Được rồi, đại ca. . .” Trải qua chuyện uống thuốc vừa rồi, Vân Khuynh phiền muộn đều bị Tần Vô Phong xóa sạch,...

khuynh tẫn triền miên – chương 97+98 0

khuynh tẫn triền miên – chương 97+98

Chương 97: Sinh tử hai đường.   Hắc bào tế tự Ám Dạ chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Vân Khuynh. “Ngươi là người của Tần phủ? ? ?” Vân Khuynh...

khuynh tẫn triền miên – chương 95+96 0

khuynh tẫn triền miên – chương 95+96

Chương 95: Vật phi nhân phi.   “Ta. . .” Lời Tần Vô Phong nói, khiến mặt trái tâm tình của Tần Vô Song vẫn bị áp lực chậm rãi tăng trở lại. Tần...