BÁI THÁC LIỄU, TIỂU BẠCH – CHƯƠNG 13

Bái thác liễu, Tiểu Bạch! —- Thần giới thiên 13. Thùy lai thị tẩm (Ai tới thị tẩm) Tại sao ta ăn không ngon?! Ta rõ ràng rất… a. Tại sao… Chân tướng chỉ...