Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Văn án

Tuy hữu đồng nhân mâu, bất tẩu đam mỹ lộ (tuy rằng có mẹ là đồng nhân, nhưng không đi theo con đường đam mỹ) By: Long Cửu. Thể loại: Xuyên không, cung đình,...