TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – Phiên ngoại 1

Edit: Robin 63 – Phiên ngoại Vừa đến sân bay, Lăng Tiếu đã bắt đầu lảm nhảm, cái gì mà thật tốt quá, có thể theo Hiểu Ninh đi hưởng tuần trăng mật rồi....